logo SVOL tisk

Zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů, tzv. konsolidační balíček, byl 12. 12. 2023 zveřejněn ve Sbírce zákonů. Balíček mění na šest desítek zákonů a přináší zejména změny daní. Vlastníků lesů se dotkne hned několikrát. Mimo jiné zvýšením daně z nemovitých věcí z hospodářských lesů. Při projednávání návrhu zákona se SVOL od počátku zaměřil na dvě priority, a to zrušení inflačního a místního koeficientu násobně navyšujících daň z nemovitých věcí z lesních pozemků a finanční zajištění národních podpor do lesů. Náš požadavek, aby daně z lesů nebyly navyšovány, ale s ohledem na poskytování ekosystémových služeb veřejnosti spíše zrušeny, nebyl přijat. Podařilo se prosadit, aby od daně byly osvobozeny alespoň lesní cesty, a to s účinností od 1. ledna 2025.

Na stránkách Generálního finančního ředitelství byl zveřejněn stručný popis významných změn daně z nemovitých věcí na rok 2024pomůcka pro daňové poplatníky s uvedením příkladů, které mohou v praxi nastat.