logo SVOL tisk

SVOL-Komora církevních lesů v ČR, je nepolitickou korporací sdružující vlastníky církevních lesů a právnické osoby založené nebo určené k hospodaření v církevních lesích nebo k jejich správě.

SVOL-Komora církevních lesů oficiálně vznikla 30. ledna 2019 a byla zapsána do spolkového rejstříku SVOL jako Komora církevních lesů v ČR, z. s.

Je kolektivním členem SVOL a jejím prostřednictvím se vlastníci církevních lesů podílejí na činnosti SVOL. Vůči SVOL mají členové Komory církevních lesů stejná práva a povinnosti jako majitelé a správci obecních a soukromých lesů.

Za církevní les se považuje pro účely členství ve SVOL les, jehož vlastníky nebo spoluvlastníky jsou výlučně církve a registrované náboženské společnosti, svazy církví a náboženských společností a právnické osoby založené církevními a náboženskými společnostmi.

Představenstvo Komory církevních lesů schválené na ustavující schůzi spolku dne 24. ledna 2019 na čtyřleté funkční období: 

  • Ing. Petr Skočdopole - předseda
  • Ing. Petr Bláha - místopředseda
  • Ing. Libor Konvičný - člen představenstva 
Z důvodu náhlého úmrtí Ing. Petra Skočdopole v červnu 2021 byla svolána na 2. září  2021 valná hromada spolku. Dosavadní představenstvo odstoupilo a valná hromada jmenovala na další čtyři roky (2021-2025)  nové vedení:   
  • Ing. Petr Bláha - předseda
  • Ing. Arnošt Buček - místopředseda
  • Ing. Libor Konvičný - člen předsednictva 

Ke dni 21.2.2024 má Komora církevních lesů 21 členů, a to nejen z řad diecézních lesů, ale také z řeholnických řádů. Dohromady členové disponují majetkem větším než 141 tisíc hektarů lesa. 

Práva a povinnosti určují stanovy, se kterými se můžete seznámit ZDE.
Valná hromda schválila změnu stanov 18.1.2023. Aktualizované stanovy ZDE.

Roční členský příspěvek je diferencován podle výměry lesa, členové s výměrou od 100 ha a hranicí ročního etátu do 3 m3/ha platí pouze 50 %, slevu z úhrady členského příspěvku obdrží také majitel, který má les certifikovaný systémem PEFC.
Od 1.1.2019 platí změna příspěvkového řádu, kterou schválila konference SVOL na svém zasedání 25.4.2019 v Pelhřimově.
Od 1.1.2023 platí změna příspěvkového řádu, kterou schválila konference SVOL na svém zasedání 25.4.2022 ve Stříteži u Jihlavy.

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete předsedovi Komory CL nebo do ústředí SVOL přímo nebo prostřednictvím regionální organizace SVOL.

Kontakt

SVOL-komora církevních lesů v ČR, z. s.

registrovaný ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 8242

K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov
alsol (at) alsol.cz

ID datové schránky: 53gizd9

IČO: 07844221, není plátce DPH