logo SVOL tisk

Co je lesní pedagogika?

Lesní pedagogika v ČR

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech, které v něm probíhají. Základním principem je předávat tyto informace zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga přímo v lesním prostředí. Mottem lesní pedagogiky je: "O lese učit v lese". Důležitý je při tom vlastní prožitek účastníků aktivit lesní pedagogiky a poznávání lesa všemi smysly.

Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky. Rozumí lesu a dokáže lesní svět a přiblížit i ostatním. Umožní zájemcům nahlédnout pod pokličku práce lesníků, objasnit, jaké povinnosti má vlastník lesa, jaké povinnosti má návštěvník lesa a co nám lesy při správné péči poskytují. Nejde jen o dřevo jako obnovitelnou surovinu, ale i celou škálu mimoprodukčních ekosystémových služeb.

Součástí aktivit lesní pedagogiky jsou programy pro žáky základních škol konané v rámci rámcových vzdělávacích programů, ale také programy pro děti z mateřských škol, seniory a samozřejmě akce pro širší veřejnost konané u příležitosti Týdne lesů, významných událostí, výstav a veletrhů apod.

Průkopníky lesní pedagogiky v ČR byli v roce 2002 zaměstnanci bývalé ISŠL Vimperk. Z organizací spravujících nestátní lesní majetky se lesní pedagogice začaly věnovat nejprve Ostravské městské lesy a zeleň a Lesy hl. m. Prahy. Postupně se k nim přidávali a stále přidávají další majitelé a správci lesních majetků, jak státních, tak obecních a soukromých, ale také lesnické školy a další organizace.

SVOL začal problematice lesní pedagogiky věnovat větší pozornost v roce 2009. Od té doby absolvovali akce lesní pedagogiky členů SVOL desítky tisíc účastníků.

V současné době se lesní pedagogikou zabývá více než 40 členů SVOL. Více o realizovaných projektech.

Aktuální informace o pořádaných akcích lesní pedagogiky nejen členů SVOL jsou dostupné na stránkách www.lesnipedagogika.cz


Lesní pedagogika v ČR
Z akce lesní pedagogiky na plzeňské Sofronce.