logo SVOL tisk

V sobotu 13. května proběhl na čtyřiceti místech republiky pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly 2. ročník akce pro širokou veřejnost „Den otevřených lesů“. Jejím pořadatelem je Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a jeho členové. Do lesů přišly tisíce malých i velkých návštěvníků.

Čekal je velmi různorodý program, odvíjející se zejména od velikosti lesního majetku, na který v rámci akce zavítali. Mezi čtyřicítkou pořadatelů totiž nechyběli drobní vlastníci s výměrou několika hektarů, ani velké obecní, soukromé či církevní majetky hospodařící na majetcích o výměře stovek hektarů. „Ačkoli se program na majetcích lišil podle konkrétních možností nebo invence, všichni pořadatelé sledovali společný cíl. Prostřednictvím zážitků předat veřejnosti informaci, proč je nutné v lese hospodařit, jak nestátní vlastníci k péči o les přistupují a co ve skutečnosti obnáší zajistit, aby lesy i v budoucnu plnily všechny své mimoprodukční i produkční funkce,“ říká Jiří Svoboda, předseda SVOL s tím, že všem pořadatelským subjektům patří velký dík. „Akce svým termínem navázala na náročnou jarní zalesňovací sezónu, která v souvislosti s obnovou lesů po kůrovcové kalamitě znamenala pro vlastníky lesů a lesníky. velkou zátěž. Přesto našli čas i síly Den otevřených lesů perfektně připravit.“

Podle SVOL se po pilotním ročníku, který byl loni velkým krokem do neznáma, letos potvrdilo, že Den otevřených lesů má velký potenciál přímo propojovat veřejnost a nestátní vlastníky lesů zejména v regionech. Letošní ročník akce se konal pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, který osobně navštívil Městské lesy Znojmo. Na rozdíl od minulého ročníku, kdy panovalo velké vedro, bylo tentokrát na mnoha místech v republice poměrně chladno a deštivo. To však zájemce neodradilo.

„Oproti loňsku bylo horší počasí. I přesto dorazilo více lidí,“ říká lesní pedagožka Markéta Skalová za pořadatele Domažlické městské lesy a dodává: „Návštěvníky nejvíce zaujali tažní koně a práce s nimi. Dále se zájmem poslouchali vábení zvěře a poznávali živočichy žijící v lese. Děti se bavily i u váhy na vážení ryb nebo při dalších aktivitách. Starší děti a dospělé naopak zaujalo poznávání druhů stromů podle dřeva a příklady, co se z jaké dřeviny vyrábí. Chtěli jsme mimo jiné sdělit lidem, že koně mají vedle těžké techniky v našich lesích pořád svoje místo a zároveň ukázat, že se kromě péče o les věnujeme také myslivosti nebo rybářství.“

Zájem o práci lesníků s těžkou technikou nebo koňmi, naučné stezky s odměnami pro děti, možnost vyzkoušet si některé činnosti jako například měření dřeva, výtvarné dílny, kvízy i úkoly – to všechno veřejnost oceňovala na mnoha místech v republice.

Například Městské lesy Doksy umožnily dětským návštěvníkům, aby si společně s rodiči zasadily svůj stromek, který budou moci pravidelně sledovat, jak roste.

Velký význam a kouzlo pro obě strany měly i komentované vycházky do lesa přímo s vlastníkem. To je příklad jihočeského soukromého majetku Karin Hendrickx, která oceňuje příležitost ukázat veřejnosti skutečnosti, o kterých lidé běžně nemají ani tušení. „Účastníci se zajímali o to, jakým způsobem se plánuje zalesnění s využitím typologických map, lesního hospodářského plánu a dalších podkladů, o kterých mnozí z nich doposud nic neslyšeli. Naše akce je velmi lokální, ale to je i záměr. Naučit pravidelného návštěvníka lesa vidět nejen „houby“, ale i jedinečný proces jeho růstu a vývoje. Že se o les opravdu staráme, že to je velmi dlouhodobé úsilí a že to děláme ze srdce rádi,“ říká.

Podívejte, jak se akce napříč republikou vydařila. Máme pro vás fotografie a postřehy od pořadatelů i účastníků. 

DOL logo final RGB velké 1