logo SVOL tisk

Demonstrační objekty jsou příkladem dobré lesnické praxe a zdrojem poznání především pro odbornou lesnickou veřejnost.

Demonstrační objekty reprezentují jednotlivé typy obhospodařování lesa zahrnující tradiční metody, ale i alternativní přístupy k hospodaření v lesích v různých přírodních podmínkách. Smyslem tohoto projektu je, při respektování provozních pracovních postupů, umožnit porovnání různých pěstebních systémů z různých úhlů pohledu – ekonomického, ekologického i společenského.

Informace o všech dosud zpracovaných DO jsou dostupné na stránkách ÚHÚL, vyhlášení dalších se připravuje.

Řada demonstračních objektů se nachází i na nestátních lesních majetcích. Některé z nich můžete shlédnout v novém videoseriálu SVOL Lesník je odborník.

Městské lesy Teplice nad Metují
Městské lesy Trutnov
Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o. - DO Vlastec
Lesní družstvo obcí Vysoké Chvojno
Lázeňské lesy Karlovy Vary
Arcibiskupství pražské - DO Chynín