logo SVOL tisk

Evropská konfederace vlastníků lesů CEPF se sídlem v Bruselu

www.cepf-eu.org

 

Evropská federace obecních lesů FECOF

www.fecof.eu

 

Evropská organizace vlastníků půdy
www:europeanlandowners.org

 

 

Podporujeme certifikaci lesů systémem PEFC, která prostřednictvím nezávislé strany osvědčuje správnou péči o les a zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního prostředí člověka.
www.pefc.cz

 

 

Asociace soukromého zemědělství ČR
www.asz.cz

 

 

Český svaz ochránců přírody
www.csop.cz

 

Spolupracujeme s akademiky a vědci

Snažíme se budoucím lesníkům přiblížit co nejvíce příkladů z dobré lesnické praxe a přispět tak k tomu, aby výuka na středních a vysokých školách odpovídala reálné péči o les. Zahájili jsme pilotní projekt pravidelných přednášek pro studenty s Českou lesnickou akademií v Trutnově a spolupráci s Lesnickou fakultou České zemědělské univerzity.

Spolupracujeme také s pracovníky Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a dalšími vědci – hydrology, biology, dendrology …