logo SVOL tisk

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR je dobrovolnou organizací, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků. Naší vizí jsou zdravé a prosperující lesy i pro příští generace.

Usilujeme proto především o respektování vlastnických práv, zajištění rovnováhy mezi všemi funkcemi lesa při tvorbě koncepčních materiálů a legislativy s vazbou na lesní hospodářství a zavedení dlouhodobě udržitelného systému financování lesních majetků.

Významnou část naší činnosti tvoří společný obchod se dřívím, aktivity ke zviditelnění významu lesů a jejich obhospodařování pro životní prostředí, stabilitu a rozvoj venkovských oblastí, lesní pedagogika a snahy o dosažení objektivního ohodnocení celospolečenských funkcí lesních majetků s právní jistotou úhrady. Členům poskytujeme odborné poradenství, metodickou a právní pomoc, posouzení odborné úrovně a ekonomických výsledků hospodaření na lesním majetku a vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, tuzemských i zahraničních exkurzí.

Vnitřní uspořádání SVOL

3 komory:

 • komora obecních lesů – není samostatnou právnickou osobou, je vymezena v rámci vnitřní struktury SVOL
 • komora soukromých lesů – kolektivní člen SVOL, samostatná právnická osoba SVOL-komora soukromých lesů v ČR, z. s.
 • komora církevních lesů – kolektivní člen SVOL, samostatná právnická osoba SVOL-komora církevních lesů v ČR, z.s.

9 regionálních organizací

Základní organizační jednotkou jsou regionální organizace, nemají právní subjektivitu, působí v těchto regionech:

 • Jihočeský
 • Jihomoravský
 • Karlovarský
 • Plzeňský
 • Severočeský (s působností pro Ústecký a Liberecký kraj)
 • Severomoravský (s působností pro Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj)
 • Středočeský
 • Vysočina
 • Východočeský (s působností pro Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj)

Ke dni 21. 2. 2024 je ve SVOL organizováno 728 přímých členů (1383 vlastníků lesů) s celkovou výměrou téměř 555 tis. ha lesa, což je 21 % výměry všech lesů v republice.

Poslání a cíle SVOL:

 • Obhajovat společné zájmy vlastníků nestátních lesů a prosazovat oprávněné požadavky členů
 • Podílet se na tvorbě lesnické politiky a legislativy
 • Metodicky pomáhat členům sdružení při obhospodařování lesních majetků
 • Zajišťovat poradenskou činnost a školení pro vlastníky a správce lesních majetků
 • Vydavatelská a publikační činnost
 • Spolupracovat s obdobnými institucemi v tuzemsku i v zahraničí
 • Prostřednictvím systému společného obchodu spolupůsobit při vytváření výhodných podmínek pro prodej dříví členy SVOL jejich smluvním partnerům
 • Práce s dětmi a mládeží