logo SVOL tisk

Rozhodnutí o povinnosti vrátit dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Příjemci dotací z opatření „M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů“ bývají často zaskočeni rozhodnutím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) o povinnosti poskytnuté finanční prostředky vrátit. Vzhledem k tomu, že mnohdy i za několik let zpětně, často se jedná o velké finanční částky. Jak v takovém případě postupovat? Více informací zde.

Mohlo by vás zajímat: Aktuální informace z přípravy nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby SP SZP 2023-2027 - pod tímto odkazem.

 

Strategický plán Společné zemědělské politiky ČR na období 2023-2027 byl schválen Evropskou komisí dne 24. 11. 2022 prováděcím rozhodnutím č. C(2022) 8338 final. 

Schválený dokument obsahující všechny intervence včetně finančních plánů jsou k dispozici pod tímto odkazem
Pravidla jednotlivých intervencí budou připravována v rámci konkrétních pracovních skupin a schvalována monitorovacím výborem, kde má SVOL své zástupce. Harmonogram jednání pracovních skupin k přípravě SP SZP je k dispozici zde

Přehled lesnických intervencí SP SZP 2023-2027, způsobilých příjemců podpory a jejího rozsahu 

Vyhlášen příjem žádostí 15. kola PRV v termínu od 4. 10. 2022 8:00 hodin do 25. 10. 2022 18:00 hodin na tyto operace:
1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

Na základě žádosti SVOL zveřejnilo Ministerstvo zemědělství platné znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu po dodatku č. 1. Dodatek má zpětnou platnost k 3.2.2022 (vyhlášení programu).

Ministerstvo zemědělství  spustilo 3. února 2022 nový program pro vlastníky nestátních lesů na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu  za období 2022 až 2026.

Dnem 1. ledna 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 455/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.