logo SVOL tisk

Dnem 1. ledna 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 455/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

SVOL se podařilo do novely prosadit:

  • zvýšení sazeb dle jeho návrhu prakticky u všech příspěvků na ekologické a k přírodě šetrné technologie, u příspěvků na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku a příspěvku na ochranu lesa (hlava V.),
  • navýšení příspěvku na zpracování LHP z dosavadních 300 Kč/ha na 400 Kč/ha,

  • nový dotační titul „Ukládání klestu na hromady nebo valy“ – 50 Kč/m3.

Podrobné informace k příspěvkům na hospodaření v lesích včetně modulu pro žadatele a metodické příručky pro žadatele jsou uvedeny na webových stránkách Ministerststva.

  • Žádosti se přijímají na krajských úřadech - dle umístění lesního majetku.
  • Podporovány jsou dřeviny podle vyhlášky č. 298/2018 Sb.
  • „Modul“ pro žadatele je povinný pro všechny žádosti.
  • Před vlastním podáním žádosti je nutné platné ohlášení (registrace) prací.doručí příslušnému KÚ ohlášení, ve kterém se uvede předpokládaný objem finanční příspěvků za příspěvkové období. Ohlášení má listinnou podobu.
  • Je nutné elektronické podání žádosti + listinná podoba.
  • Žádosti se podávají do 3 měsíců od ukončení prací.