logo SVOL tisk

Harmonogram příjmu žádostí SP SZP pro rok 2023

22.12.2022

Monitorovacímu výboru Strategického plánu SZP 203-2027 představen rámcový harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023. Finanční prostředky na jednotlivé intervence nejsou ještě známy, termíny naleznete přehledně v tomto článku.

Lesnické intervence

Termín příjmu žádostí 15.4. – 15.5. 2023:

29.70 a 30.70 Lesnicko-environmentální platby 

Termín příjmu žádostí říjen 2023:

35.73 Technologické investice v lesním hospodářství

36.73 Investice do lesnické infrastruktury

38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch

39.73 Investice do ochrany MZD

40.73 Vodohospodářská opatření v lesích

43.73 Neproduktivní investice v lesích

44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin

41.73 Zalesňování zemědělské půdy + žádost o zařazení na péči – do 30. 11. 2023

Přepokládaný rámcový harmonogram příjmu žádostí na všechny intervence je k dispozici ZDE.

 

Mohlo by vás zajímat: 8 požadavků Platformy za novelizaci lesního zákona