logo SVOL tisk

Účetní konsolidace státu - výpočet podílu členské obce ve SVOL

2.1.2023

V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) výčet a podíl vlivu na založených, vlastněných nebo ovládaných společností, a to bez ohledu na jeho výši, ve stavu k 31. prosince 2022. Vedle obchodních společností a příspěvkových organizací se jedná také o podíly vlivu v dobrovolných svazcích obcí a v dalších sdruženích či spolcích sdružujících obce.

Základním právním předpisem je tzv. konsolidační vyhláška státu - vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku, ve znění pozdějších předpisů. Součástí vyhlášky je Příloha 3b, pod kterou je uvedený příslušný výkaz. Do výkazu se uvádí stav k 31. prosinci právě ukončeného roku, a to do 15. ledna běžného roku.

Část I výkazu: Přehled účetních jednotek – vyplní obec vždy. Uvede do něj všechny účetní jednotky, ve kterých má jakýkoliv podíl (obvykle podíl na hlasovacích právech), a to i nevýznamný.

Pokud je vliv na řízení a ovládání (suma sloupců C1 a C2) menší než 5 %, vyplňuje obec pouze následující sloupce tabulky v Části I: C1 – hodnota přímého vlivu, C2 - hodnota nepřímého vlivu, D – významnost podílu, J1 – hodnota přímého podílu, J2 – hodnota nepřímého podílu. Hodnoty kritérií se v tomto případě neuvádějí.

Výpočet podílu vlivu jedné členské obce ve SVOL k 31. 12. 2022:

SVOL má 720 členů, z toho 3 mimořádné, kteří nemají hlasovací právo.
Výpočet vlivu: 1:717 x 100 = 0,14 % (povinnost zaokrouhlovat na 2 desetinná místa).

Obsah jednotlivých sloupců:

A: IČO

B: přesný název uváděné účetní jednotky

C1: 0,14 %

C2: 0,00 %

D: 4 (nevýznamný)

E–I: nevyplňuje se

J1: 0,14 %

J2: 0,00 %

Výkaz je nutné zaslat v požadovaném formátu podle technické vyhlášky o účetních záznamech stejně, jako jsou zasílány účetní výkazy.

V případě dotazů kontaktujte: Ministerstvo financí ČR odbor 54 Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu odd. 5403 – Účetní výkaznictví státu tel.: + 420 257 044 124, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..