logo SVOL tisk

Odborná konference SVOL v Českých Budějovicích zaujala zástupce obcí

31.3.2023

Součástí veletrhu URBATECH na Výstavišti České Budějovice byla 30. března také Odborná konference pro města a obce, které vlastní les.

Konference byla určena pro zástupce samosprávy, vedení měst a obcí a jejich odborné lesní hospodáře, bez ohledu na členství ve SVOL. Zároveň byla součástí programu členské schůze Komory obecních lesů SVOL.

Zájem byl velký, v konferenčním sále se sešlo více než 70 účastníků.

„Jsme za to velmi rádi. Zprostředkovat informace o aktuálním dění v oblasti lesního hospodářství je jedním z úkolů SVOL,“ uvedl předseda sdružení Jiří Svoboda. Ve svém vystoupení podotknul, že z pohledu událostí jde pro SVOL a potažmo nestátní vlastníky lesů o mimořádně turbulentní období. „Během jediného roku má dojít k několika významným změnám současně. Má být novelizován zákon o myslivosti i zákon o lesích, SVOL připravuje zásadní změnu organizace společného obchodu, snažíme se vybojovat přijatelnou formu podpory vlastníků pro klimatickou změnu a k tomu ještě přichází atak z Evropské komise připravující celou řadu dokumentů s drtivým dopadem na naše hospodaření v lesích,“ řekl s tím, že zejména pro nové zastupitele obcí je legislativa související s vlastnictvím lesů obrovskou porcí. Jedním z cílů konference byl proto základní vhled do problematiky v několika rovinách. Na programu byly přednášky na témata: právní minimum pro starosty, přehled finančních podpor v lesním hospodářství, poradenská činnost SVOL vlastníkům lesa – správná praxe.

Downloads

Jednatel nově vzniklé SVOL obchodní s. r. o. Petr Král seznámil účastníky s cíli obchodní společnosti, která znamená novou odbytovou příležitost pro vlastníky lesů. „Principem nové obchodní společnosti je akumulovat větší množství dřeva a lesnických produktů a uvést je na trh. Díky velkému objemu tak získáme výhodnější vyjednávací pozici a lepší zpeněžení i pro ty nejmenší vlastníky lesa. Své služby budeme nabízet především našim členům, ale v případě zájmu i dalším subjektům mimo SVOL. Naší ambicí je, abychom se stali významným hráčem na trhu se dřívím. Takovým, se kterým je nutné počítat,“ řekl.

Více o společném obchodu se dřevem