logo SVOL tisk

Ministr zemědělství: Den otevřených lesů je jedinečná šance propojit veřejnost přímo s lesníky

3.5.2023

Den otevřených lesů SVOL, který proběhne 13. května na sedmatřiceti místech v republice, se letos koná pod záštitou ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly. „Nikde jinde nemá veřejnost podobnou šanci dovědět se o lese a hospodaření v něm tolik informací, a to přímo od lesnického personálu,“ říká v rozhovoru. 

Pane ministře, loni jste se akce SVOL a jeho členů Den otevřených lesů zúčastnil jako host, letos se koná pod Vaší osobní záštitou. Co Vás k takovému kroku vedlo, v čem shledáváte ze svého pohledu největší přínos akce? Co by si z ní veřejnost měla odnést?

Loňský, velice vydařený ročník mě utvrdil v názoru, že tyto akce mají velký význam. Veřejnost má možnost se seznámit s běžnými činnostmi lesního hospodářství přímo v lese, aktivně se zapojit do některých z nich, a lépe tak pochopit i jejich význam a přínosy pro les, lesního hospodáře a celou společnost. Nikde jinde nemá veřejnost podobnou šanci dovědět se o lese a hospodaření v něm tolik informací, a to přímo od lesnického personálu. Pro lesníky a majitele lesů je to zase výborná platforma pro pochopení současných potřeb a pohledů místních obyvatel na les. Celá akce tak výborně zapadá do konceptu ministerstvem dlouhodobě podporované lesní pedagogiky. Naplňuje její základní motto „V lese s lesníkem o lese“. Přibližuje veřejnosti lesní ekosystém, smysl trvale udržitelného hospodářství a užitky, které les člověku přináší.

Les potřebujeme k životu všichni, nedokážeme jej dovézt nebo něčím nahradit. Aby i do budoucna lesy poskytovaly všechny služby a funkce, které od nich jako společnost očekáváme, vyžaduje to od vlastníků lesů hodně povinností, práce a peněz. Je stát/resort připravený lesům a jejich vlastníkům pomáhat? Jak a čím?

Pokud jde o finanční nástroje, zde se Ministerstvo zemědělství snaží podpořit vlastníky lesů při obnově lesů po kůrovcové kalamitě a v požadavku na přizpůsobení nově založených porostů klimatické změně. Nosným nástrojem je NV č. 30/2014 Sb., který poskytuje vlastníkům lesů finanční zdroje na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, využití technologií přibližování dříví, které jsou šetrné k půdě atp. Ministerstvo zemědělství doposud vždy vyplatilo všechny žádosti ve 100% výši a v tomto trendu hodlá pokračovat. Nově je vlastníkům lesů otevřen program Adaptace lesů na klimatickou změnu, ve kterém se cílí na postupy hospodaření v lesích s ohledem na změn.ěné podmínky vyvolané klimatickou změnou. Letos bude spuštěn příjem žádostí za práce provedené v loňském roce, jakmile bude dokončen u Evropské komise notifikační proces a bude zajištěno financování. Další směry podpory představuje Strategický plán Společné zemědělské politiky (PRV) nebo třeba podpory PGRLF, a.s.

Kde nejraději relaxujete? Je tím místem les? Kdy jste naposledy měl možnost navštívit les, nebo jak často máte příležitost les navštívit?

Jako včelař samozřejmě nejraději relaxuji u včel. Ale vzhledem k tomu, že mám včelstvo i u lesa, krásně tento relax propojuji. Do lesa už se teď bohužel nedostanu tak často jako dřív, ale pokud mi to čas a práce dovolí, při procházce lesem si vždy velmi dobře odpočinu. Člověk se tam dostane do jiného prostoru a některé problémy pak vidí z nadhledu. A nemusím proto ani vyšlápnout na nejvyšší bod v okolí mého domova, který je v lese za vesnicí, takzvaný Deblínek.

Chcete vědět víc?

Podívejte se na pozvánku ke Dni otevřených lesů 2023 

Poslechněte si nejnovější díl podcastu Tak se z lesa ozývá s Robinem Ambrožem, ředitelem Lesní správy Zbiroh 

Kam se vydat ve vašem okolí: www.denotevrenychlesu.cz