logo SVOL tisk

Vlastníci lesů k záměru vlády zřídit Národní park Křivoklátsko: Vyjádření ministra životního prostředí skandálně popírají vlastnická práva

21.9.2023

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) se ohrazuje proti vyjádřením ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDÚ-ČSL), publikovaným 5. září na portálu Seznam Zprávy v článku s titulkem: „Národní park na Křivoklátsku bude. Směřovali k němu už komunisti, říká Hladík.“ Vyjádření považuje SVOL za skandální a v základním rozporu s demokratickými principy našeho státu.

„Pan ministr ve svých vyjádřeních zcela popřel vlastnická práva a vyhlášení Národního parku proti vůli místních obyvatel by se stalo nebezpečným precedentem pro celé území České republiky,“ říká Jiří Svoboda, předseda SVOL.

SVOL jako sdružení majitelů a správců nestátních lesních majetků hospodařících na 46% výměry všech nestátních lesů záměr zřízení NP Křivoklátsko odmítá. „Na začátku roku 2022 jsme žádali nově ustanovenou vládu České republiky, zejména kompetentní zástupce Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, o nové zvážení a přehodnocení navrženého záměru vyhlášení NP Křivoklátsko,“ uvádí Jiří Svoboda.

SVOL opakovaně upozorňoval politiky, ale i veřejnost na potenciální rizika a problematičnost vyhlášení dalšího národního parku na území Křivoklátska a uvedli zásadní skutečnosti, které jsou v záměru přehlíženy, tj. aktuální stav a vývoj regionu, stávající způsob ochrany, rizika spojená s bezzásahovým managementem a velkoplošným rozpadem celých ekosystémů, nebezpečí šíření škůdců mimo území národních parků, realizace myslivosti, zatížení státního rozpočtu, dopady zřízení NP na společenské sociálně-ekonomické hodnoty funkcí lesa, na Lesnický park Křivoklátsko, na biosférickou rezervaci atd.

„V uvedených záležitostech dosud nebyly ze strany Ministerstva životního prostředí předloženy žádné relevantní analytické materiály a ani nebyla k diskuzi oslovena odborná lesnická veřejnost. Možná právě proto se pan ministr Hladík domnívá, že vyhlášení národního parku je přáním „podle všech odborníků“. S tímto vyjádřením je však v silném rozporu i výzva odborné lesnické veřejnosti k záměru vyhlášení NP Křivoklátsko uveřejněná mj. na stránkách České lesnické společnosti, kde více jak 100 významných osobností, profesorů, docentů, doktorů, vysokoškolsky vzdělaných odborníků z řad akademických pracovníků, vědců i pracovníků lesnického provozu vyzývá vládu České republiky k přehodnocení záměru,“ upozorňuje Jiří Svoboda.

„Pro budoucnost vnímání každého NP je zásadní podpora občanů regionu, do jejichž života zasahuje. Tu však návrh na zřízení NP Křivoklátsko dlouhodobě postrádá. Přesvědčovací a vysvětlovací kampaň Ministerstva životního prostředí trvá již déle než deset let, přesto občané, dotčené orgány státní správy, státních lesů a stavovských lesnických organizací dávají formou petic a anket zřetelně najevo svůj trvalý nesouhlas s tímto záměrem,“ říká Jiří Svoboda a poukazuje na varující paralelu se zřízením NP České Švýcarsko. „I zde byla veřejnost přesvědčována o tom, že na území budoucího národního parku bude hospodařeno s péčí řádného hospodáře a za největší nepřátele myšlenky vzniku NP byli označeni lesníci pro svůj dogmatický přístup. Výsledkem současného managementu správ národních parků je naprosto zřejmý velkoplošný rozpad lesních ekosystémů v řádech tisíců hektarů, ale i nejrozsáhlejší požár v historii České a Československé republiky. Budeme tedy opakovat stejnou chybu, nebo necháme zvítězit zdravý rozum a ponecháme křivoklátské lesy v rukou lesníků, kteří za poslední staletí prokázali, že přírodní procesy s citlivým lesnickým přístupem mohou jít ruku v ruce.“