logo SVOL tisk

Přihlaste se ZDARMA: Seminář k podpoře lesního hospodářství z národních zdrojů a ze zdrojů EU

10.10.2023

Ještě stále trvá možnost přihlásit se bezplatně na seminář určený vlastníkům lesa pod názvem „Seminář k podpoře lesního hospodářství z národních zdrojů a ze zdrojů EU“. Koná se 19. října v Jihlavě (uzávěrka přihlášek je 15. 10.)

Seminář pořádá Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod záštitou Ministerstva zemědělství - Sekcí lesního hospodářství.

Na programu budou:

  • lesnické podpory SP SZP
  • finanční příspěvky na hospodaření podle NV 30/2014 Sb.
  • podpory z PGRLF
  • ochrana genofondu lesních dřevin
  • program adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu)

Registrovat se můžete ZDE

Přednášejícími jsou:

Ing. Petr Dušek (MZe, oddělení strategie)

Ing. Lenka Kratochvílová (MZe, oddělení ekonomických nástrojů lesního hospodářství

Ing. Tomáš Smejkal (MZe, oddělení ekonomických nástrojů lesního hospodářství)