logo SVOL tisk

Škody v nestátních lesích po letošních jarních mrazech půjdou do miliard

6.5.2024

Několik dní trvající mrazy zasáhly zejména dvou- až tříleté výsadby po kůrovcové kalamitě, ale na některých místech i desetileté kultury. Zasažena byla většina listnáčů a jedle. Škody způsobené jarními mrazy na mladých lesních kulturách odhaduje SVOL v řádech miliard korun. Žádá proto vládu o zajištění finančních prostředků podle nařízení 30/2014 Sb. v roce 2025 a následujících.

„Vlna dubnových mrazů nepoškodila jen ovocné stromy a vinice, ale významně negativně zasáhla i mladé lesní porosty vysazené po kůrovcové kalamitě mimořádného rozsahu v uplynulých letech. Několikadenní mrazy s teplotou až mínus 7 °C i v nižších polohách spálily nejen čerstvě rašící pupeny citlivějších dřevin jako jsou duby, buky a jedle, ale překvapivě také olše. Kolegové z Polabí zaznamenali škody dokonce i na desetiletých kulturách, které jsou již 3-4 metry vysoké“, uvádí předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR Jiří Svoboda.

Jarní mrazy patří mezi nekritičtější extrémní události pro lesy mírného pásma. Způsobují poškození tkání rostlin, které ovlivňuje jejich růst i konkurenceschopnost. Mrazy negativně ovlivní také vývoj semenného roku a tím i možnosti přirozené obnovy. Roční ztrátu na přírůstu u většiny listnatých dřevin a náklady související s prodloužením doby zajištění porostu v důsledku letošních jarních mrazů odhaduje SVOL v řádech miliard.

„Majitelé lesů se nacházejí ve složité situaci. Zalesnění jednoho hektaru v nákladových cenách loňského roku činilo průměrně 150 tisíc korun, následná péče o tento porost v příštích pěti letech stojí zhruba také tolik. „Doba sklizně“ je ale sto let. Dva a půl roku nám Ministerstvo zemědělství slibovalo příspěvek na adaptaci lesů na klimatickou změnu. Před dvěma týdny jsme se dozvěděli, že příspěvek nebude, protože v rozpočtu na to nejsou peníze. Žádáme proto nejen pana ministra zemědělství, ale i ministra financí a ostatní členy vlády, aby v rozpočtu na příští rok a následující vyčlenili finanční prostředky odpovídající významu lesa pro celou společnost a zajistili alespoň plné pokrytí žádostí nestátních vlastníků lesů o příspěvky na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.“, zdůrazňuje Jiří Svoboda.