logo SVOL tisk

Novinky pro 15. kolo příjmu žádostí na projekty PRV

2.8.2022

Ministr zemědělství podepsal Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“), pro 15. kolo příjmu žádostí. Přečtěte si podrobnosti.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 15. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 4. 10. 2022 8:00 hodin do 25. 10. 2022 18:00 hodin.


V 15. kole se rozdělí celkem více než 700 mil. Kč, které budou směřovat zejména na investice do lesnické techniky a na podporu odstraňování škod po kalamitách, tj. na obnovu lesních porostů.

Novinky pro 15. kolo příjmu žádostí na projekty PRV

Pro zařazená lesnická opatření platí zejména tyto změny:

operace 8.4.1 „Obnova lesních porostů po kalamitách“

operace 8.5.1 „Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin“

operace 8.6.1 „Technika a technologie pro lesní hospodářství“

  • 50% dotace, letošní rozpočet 396 mil. Kč – zatím nejvyšší rozpočet operace za celé období PRV 2014-2020-2022
  • aktualizovány ceny techniky podle růstu cen strojírenských či stavebních materiálů
  • doplněny některé nové výdaje (např. sázecí hlavice)
  • upraveno preferenční kritérium č. 1 s body přidělovanými podle poměru velikosti investice k velikosti lesnímu majetku (s ohledem na dostatečný rozpočet operace udělovány body i větším projektům, než mohl lesní majetek o stejné velikosti podat při předchozích kolech operace)
  • informace k operaci: PRV 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

operace 8.6.2 „Technické vybavení dřevozpracujících provozoven“

  • 50% dotace, letošní rozpočet 80 mil. Kč – zatím nejvyšší rozpočet operace za celé období PRV 2014-2020-2022
  • aktualizovány některé ceny techniky podle růstu cen strojírenských materiálů
  • doplněna podmínka, že žadatel musí být držitelem (vlastníkem, nájemcem či pachtýřem apod.) alespoň jednoho lesního pozemku (dříve podmínka jen v případě obcí)
  • informace k operaci: PRV 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven