logo SVOL tisk

Předseda SVOL k požáru v NP Českosaské Švýcarsko

28.7.2022

Obrovský požár lesa v NP Českosaské Švýcarsko, který stále ještě neskončil je událostí, která má své příčiny a bude mít dalekosáhlé negativní dopady na přírodu parku i obyvatele, kteří v oblasti žijí. Je vedlejší, kdo nebo co požár způsobilo. Otázkou je proč došlo k tak ohromné eskalaci požáru a proč se nedaří požár zvládnout. Je nepochybné, že sucho, které panuje v posledním období má zásadní vliv na vznik požáru a na snadné vznícení čehokoliv hořlavého v přírodě. Množství dříví, které na základě rozhodnutí vedení parku bylo ponecháno v porostech, jako důsledek rezignace na boj s kůrovcovou kalamitou je, však jistě tím nejzávažnějším důvodem proč je požár tak ohromný svoji dynamikou a plošným rozsahem. Snaha o bagatelizaci této příčiny pracovníky parku, či samotnou ministryní Hubáčkovou nemůže na této skutečnosti nic změnit. Pokud by vedení parku alespoň v částech, které jsou přístupné a které obklopují důležitou infrastrukturu, či lidská sídliště suché stromy nechalo odstranit, jistě by požár nebyl tak fatální. Bude asi obtížné vysvětlit těm, jejichž dům pohltily plameny, že souše, které stály okolo jejich osady, byly důležitější pro ochranu přírody než předcházení škodám na jejich zdraví a majetku.

Výroky části zástupců MŽP, či některých akademiků o tom, že vlastně požár není nic,  s čím by si příroda neporadila,  je jen cynickým postojem těch, kteří k rozhodnutí nebojovat s kůrovci a ponechat uschnout stovky hektarů porostů přispěli. Požárem nemizí jen proklínané smrky, ale uhořely miliony jedinců hmyzu, stovky ptáků a drobných savců a obojživelníků. Zaniknou jistě i některé skupiny jedinečných rostlinných společenstev, neboť vlhkostní a světelné podmínky v porostech po požáru budou naprosto jiné než před ním. Tyto skutečnosti asi nikoho z těchto moudrých nemrzí a vypadá to, že se jedná vlastně o docela dobrou příležitost sledovat sukcesi a zajímavé přírodní procesy, na což se vlastně máme těšit.

Očekáváme, že se vyšetřovatelé při zjišťování příčin  požáru  budou zabývat i tím, zda je vůbec možné ponechávat v přírodě tak ohromná množství snadno vznětlivého suchého dřeva a zda tím nedošlo k naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů. Rovněž škody na životním prostředí, které požár způsobil by měly být vyčísleny a snad konečně někdo v budoucnu zabrání, aby nekompetentní lidé v ochraně přírody svým rozhodnutím ohrožovali majetek a životy ostatních.

Ing. Jiří Svoboda
předseda SVOL