logo SVOL tisk

Předsedkyně EK Ursula von der Leyen odpověděla na dopis SVOL. Přečtěte si podrobnosti

22.7.2022

V tomto týdnu jsme obdrželi odpověď předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen na náš dopis o úloze lesů při dosahování energetické nezávislosti, dosahování cílů v oblasti klimatu a budování rovnoprávných a spravedlivých společností.

Předsedkyně EK Ursula von der Leyen

DOPIS SVOL SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE

Podobně jako další národní sdružení vlastníků nestátních lesů (Rakousko, Bavorsko, pobaltské státy, Švédsko, Dánsko...) odeslal SVOL v dubnu t. r. otevřený dopis předsedkyni Evropské komise tzv. „Výzvu k udržitelné dohodě pro bezpečnou a prosperující EU ve prospěch jejích lidí a planety“. V této výzvě SVOL poukazuje na přínosy aktivního využívání a udržitelného hospodaření v lesích pro dosažení klimatických cílů i energetické nezávislosti EU, a to na základě národních kompetencí, v kontextu místních podmínek a na základě dobrovolnosti, ne dalších regulací. SVOL žádá Evropskou komisi, aby znovu zvážila Zelenou dohodu, přehodnotila cíl umístit pod přísnou ochranu alespoň 10 % rozlohy země a všech „starých porostů“, zásadně přehodnotila přístup k LULUCF a upustila od zamýšleného zpřísnění ve směrnici o obnovitelných zdrojích REDIII.

ZDE si přečtěte odpověď na tuto naši výzvu, jejímž vypracováním pověřila předsedkyně EK p. Humberto Delgado Rosa, ředitele odboru Biodiverzita, DG ENVI.