logo SVOL tisk

Seminář Postupy hospodaření v malolesích pomohl drobným vlastníkům

13.6.2022

Začátkem června se v areálu Hájemství a okolních lesních porostech uskutečnil seminář Postupy hospodaření v malolesích II. Obsahem semináře byly venkovní praktické ukázky různých způsobů lesního hospodaření, na jejichž přípravě se podílel odborný poradce SVOL Ing. Tomáš Dohnanský.

Z ukázek výchovy lesa se jednalo o prořezávku ve smrkové mlazině, výchovu v mladém jednotlivě smíšeném porostu, výchovu staršího porostu založeného pruhovým smíšením a výchovu přípravných porostů břízy včetně mikroklimatických měření na jednotlivých plochách. Obsahem ukázek spojených s obnovou kalamitních holin byla příprava stanoviště pro obnovu lesa po nahodilé těžbě, růst výsadeb cílových dřevin na holině a využitelnost přípravných porostů břízy v obnově kalamitních holin včetně sledování její výmladnosti.

Seminář Postupy hospodaření v malolesích pomohl drobným vlastníkům

„Velmi nás těší reakce účastníků semináře, kteří reflektují praktičnost ukázek,“ uvádí Tomáš Dohnanský s tím, že SVOL dlouhodobě usiluje o to, aby drobným vlastníkům složité podmínky pro péči o jejich lesní majetek usnadnil.
Výstupem semináře je sborník, jehož součástí byl rovněž příspěvek Ing. Tomáše Dohnanského k aktuálním novinkám v lesnické legislativě – vyhlášce k obnově lesa č. 456/2021 Sb., novele nařízení vlády č. 30/2014 Sb. k finančním příspěvkům, tzv. invazní novele zákona o ochraně přírody a krajiny včetně souvisejícího metodickému pokynu Ministerstva zemědělství k uplatnění modřínu a douglasky a konečně k vyhlášce č. 202/2021 Sb. o lesní hospodářské evidenci.

Podrobnější informace ze semináře bude uvedena v červencovém zpravodaji SVOL.