logo SVOL tisk

Vlastníci lesů: Dřevo je strategickou surovinou státu + VIDEO z XXII. Konference SVOL

25.4.2022

Pouze koncepční a důsledné prosazování vyrovnanosti všech tří pilířů udržitelného hospodaření v lesích – ekologického, ekonomického a sociálního, napříč tuzemskou i evropskou legislativou, strategiemi a politickými programy může přispět k nalezení dlouhodobého řešení energetické krize a současně zajistit, aby naše lesy byly konkurenceschopné a dokázaly dlouhodobě plnit svou hospodářskou úlohu i funkce mimoprodukční - klimatickou, vodoochrannnou, rekreační  a další.  To je hlavní poselství XXII. konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), která se konala 25. dubna ve Stříteži u Jihlavy.

VIDEO z Konference najdete ZDE

„Dřevo je nyní vzhledem k okolnostem více než kdy v minulosti potřeba vnímat jako strategickou surovinu státu a udělat vše pro to, abychom dokázali využít jeho potenciál, adaptovali naše lesy na klimatickou změnu a dokázali tak zajistit udržitelné poskytování dřeva i v budoucnu. Dřevo je jedinou obnovitelnou surovinou, jejíž množství můžeme ovlivnit, pojďme k tomu přistoupit s maximální zodpovědností,“ uvádí Jiří Svoboda, předseda SVOL.
Současná energetická krize a válka na Ukrajině přinášejí zvýšený zájem o dříví. Významně rostou ceny a zvyšuje se poptávka po veškerém sortimentu dřeva. „Velká část zejména venkovského obyvatelstva hledá alternativu za drahou elektřinu a plyn v topení dřevem. Zdroje však nejsou nekonečné a zvyšující se poptávka po paletovém dříví a vláknině tak logicky táhne nahoru i ceny paliva,“ vysvětluje Jiří Svoboda a dodává: „Je třeba se zamyslet například nad tím, jestli je vhodná doba k tomu, abychom ponechávali větší rozlohu lesů v přísně chráněném, bezzásahovém režimu, nebo aby dříví zůstávalo bez užitku v lese zetlít i v hospodářském lese. Pokles exportu dřeva z Ruska a Běloruska může zásadním způsobem ovlivnit trh se dřevem a výrobků z něho nejen u nás, ale v celé Evropě. Vláda by měla hledat nástroje, jak ovlivnit nakládání s dřívím, které jsou vlastníci v ČR schopni vyprodukovat, a k jakým účelům je použito.“
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula označil situaci nestátních vlastníků lesů za obtížnou. Řekl: „Lesní hospodářství čeká velmi náročné období, podpora se musí dostat každému vlastníkovi. S ohledem na to, že je třeba řešit dostupnost dřeva v budoucnu, je žádoucí, aby dřevozpracující průmysl spadal stejně jako lesy do kompetence ministerstva zemědělství.“ Tento záměr nestátní vlastníci lesů jednoznačně podporují. „Je to něco, po čem voláme již několik let a mnohé by to usnadnilo,“ říká Jiří Svoboda.

Vlastníci lesů: Dřevo je strategickou surovinou státu

Mezi své nejbližší úkoly SVOL počítá zejména prosazování rovnováhy všech tří pilířů udržitelného hospodaření v lesích, principu právní jistoty, subsidiarity a snižování administrativní náročnosti do připravované evropské legislativy v oblasti lesnictví (zejména nařízení EU o odlesňování a degradaci lesů a Nové strategie EU pro lesy do roku 2030), aktivní účast v pracovních skupinách Aplikačního dokumentu Koncepce státní politiky do r. 2035, navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství pro lesnický sektor a alokování finančních prostředků v zákoně o státním rozpočtu.
SVOL dále usiluje o úpravu požadavků příspěvku na adaptaci lesních porostů na klimatickou změnu tak, aby se snížila jeho administrativní náročnost jak pro vlastníky, tak pro krajské úřady a podpora byla zpřístupněna i drobným vlastníkům lesa. Změny v tomto smyslu ministr zemědělství přislíbil a jednání budou zahájena co nejdříve.
SVOL zaměří své úsilí také na novelizaci zastaralého a příliš přísného zákona o lesích a nutnou změnu zákona o myslivosti, která by měla přispět ke snižování škod zvěří na lesních porostech a posílení vlastnických práv vlastníků honebních pozemků.
Konference v Jihlavě se zúčastnila také řada hostů, mezi nimi například náměstek ministra zemědělství Patrik Mynář a další zástupci ministerstva, radní Kraje Vysočina Pavel Hájek nebo místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Tomáš Dubský aj.

Tisková zpráva ke stažení je k dispozici ZDE.