logo SVOL tisk

Vlastníci lesů považují příspěvek MZe na podporu adaptace lesních porostů za nedokončenou práci

3.2.2022

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) v reakci na spuštění dotačního programu MZe „Příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům nestátních lesů za období 2022 až 2026“ (program Tn) upozorňuje, že zásady pro poskytování příspěvků jsou z pohledu velké skupiny vlastníků zbytečně přísné a obtížně aplikovatelné.

„Jsme jistě vděčni za snahu MZe vyjít nám v některých ohledech vstříc, ale je třeba hledat jednodušší a méně administrativně náročná řešení. Kontrola takto složitého dotačního titulu navíc bude velmi komplikovaná,“ uvádí předseda SVOL Jiří Svoboda. Podle názoru SVOL požadovaná administrativa zahltí nejen vlastníky samotné, ale také krajské úřady pověřené zúřadováním žádostí.

Vlastníci lesů považují příspěvek MZe na podporu adaptace lesních porostů za nedokončenou práci

SVOL se po celou dobu jednání o podobě podmínek získání podpory snažil nalézt jednoduchý systém příspěvku, na který by většina vlastníků dosáhla. Vývoj požadavků ze strany MZE však byl podle Jiřího Svobody opačný a byl vytvořen složitý a náročný materiál, kterému bude pro řadu vlastníků nepřekonatelný problém dostát.

„SVOLu se nicméně podařilo v rámci jednání zmírnit požadavky na velikost holiny, množství ponechaného dříví k zetlení i na procentické zastoupení stanovištně nevhodných dřevin,“ podotýká Jiří Svoboda s tím, že nestátní vlastníci lesů od nového ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a úředníků MZe nyní očekávají další jednání a úpravu podmínek této podpory. Zcela nedořešena zatím zůstala například problematika majetků, které po kůrovcové kalamitě nemají co těžit, byly již znovu zalesněny, a proto na příspěvek nedosáhnou. „Jde o majetky, na kterých nestátní vlastníci lesů udělali nebo zajistili všechno, aby prakticky obratem zalesnili a prostřednictvím svého majetku vrátili společnosti lesy se všemi mimoprodukčními funkcemi, ze kterých máme všichni užitek. A nyní jsou vlastníci těchto lesů extrémně znevýhodněni. Je to významná množina majetků s výměrou od desítek až po stovky hektarů,“ zmiňuje Jiří Svoboda a dodává, že tito vlastníci se zachovali jako řádní hospodáři a paradoxně právě kvůli tomu z možnosti získat podporu od státu vypadnou. „Pak ale opravdu není možné hovořit o motivačním titulu,“ uzavírá Jiří Svoboda.

TZ je možné stáhnout ZDE.