logo SVOL tisk

Dnem 1. listopadu 2018 nabyla účinnosti  novela nařízení vlády č. 245/2018, kterou se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

SVOL se podařilo vyjednat:

 • odstranění některých administrativních problémů, na které vlastníci lesů často poukazovali - např. předkládání map se zákresy zalesnění, překládání faktur dokládajících provedení prací (titul D) při podávání žádosti,
 • navýšení celkového objemu finančních prostředků - z původně plánovaných 620 mil. na 1,15 mld. Kč,
 • navýšení sazeb na zalesňování, navýšení sazeb na ekologické technologie,
 • příspěvek na základní dřevinu i v hospodářských lesích zařazených do skupiny SLT 3,
 • zachování příspěvku na umělou obnovu sadbu opakovanou.

Přehledné uspořádání všech stávajících podpor pro majitele lesů je uveden v této prezentaci.

Podrobné informace k příspěvkům na hospodaření v lesích včetně modulu pro žadatele a metodické příručky pro žadatele jsou uvedeny na webových stránkách Ministerststva.

 • Žádosti se přijímají na krajských úřadech - dle umístění lesního majetku.
 • Podporovány jsou dřeviny podle vyhlášky č. 298/2018 Sb.
 • „Modul“ pro žadatele je povinný pro všechny žádosti.
 • Před vlastním podáním žádosti je nutné platné ohlášení (registrace) prací.doručí příslušnému KÚ ohlášení, ve kterém se uvede předpokládaný objem finanční příspěvků za příspěvkové období. Ohlášení má listinnou podobu.
 • Je nutné elektronické podání žádosti + listinná podoba.
 • Žádosti se podávají do 3 měsíců od ukončení prací, nejpozději do 30.6.