logo SVOL tisk

Petice SVOL „Zdravé a prosperující lesy pro příští generace“ v letech 2018 a 2019 upozornila na situaci nestátních vlastníků lesů, čelících následkům historicky nejrozšířenější kůrovcové kalamity a přispěla významným způsobem k úspěšným jednáním SVOL ohledně příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity.

Prostřednictvím Petice, kterou podepsalo 16 543 občanů, se problematikou situace nestátních vlastníků lesa intenzivněji zabývali politici na půdě Poslanecké sněmovny i Senátu. K jejímu předání do Poslanecké sněmovny došlo v listopadu 2018, 19. února 2019 se k ní konalo veřejné slyšení na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Petice SVOL 2018 - kůrovcové kompenzace

Petiční výbor Poslanecké sněmovny přijal usnesení, v němž doporučil vládě a Parlamentu ČR uvolnění minimální částky 3 mld. Kč na pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamity a opětovném zalesnění pro rok 2019 a adekvátních částek pro roky příští, které jsou ještě náročnější na likvidaci následků současné kalamity, a neprodlenou realizaci opatření přijatých v rámci meziresortních koordinačních jednání k řešení kalamitní situace v lesích, která řídí Ministerstvo zemědělství.

Přes výsledek tohoto jednání bylo však reálné řešení situace nestátních vlastníků stále „v nedohlednu“ a dílčí kroky k získání nezbytných finančních prostředků pomalé. SVOL proto uvítal, že se Petici věnoval také Senát. A to velmi rozhodným způsobem. Senát na své plenární schůzi 13. června 2019 Petici jednomyslně podpořil. Označil Petici za důvodnou a uložil vládě a dotčeným institucím realizovat mimořádné kroky, které by vlastníkům lesů pomohly současnou mimořádnou situaci v českých lesích zvládnout.

Petice SVOL 2018 - kůrovcové kompenzace

SVOL se ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR podařilo dosáhnout změny lesního zákona, která zmírnila některé jeho striktní požadavky (např. prodloužení lhůty pro zalesnění holiny a zajištění lesního porostu) a umožnila vyplacení příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. První peníze dostali nestátní vlastníci lesů na sklonku roku 2019 (za IV. kvartál roku 2017 a rok 2018). V důsledku toho, že finanční protředky na kůrovcové kompenzace nebyly dány do rozpočtu resortního ministerstva, bylo zapotřebí o výši této podpory vyjednávat opakovaně za rok 2019 i 2020, kdy kůrovcová kalamita gradovala.

V roce 2021 absolvoval SVOL desítky jednání, byl iniciátorem Lesnické výzvy II., dosáhl jednání u kulatého stolu v Senátu, kde se nestátní vlastníci lesů setkali s velkou podporou.  Senát ve svém usnesení z 9. června mimo jiné vyzval ministerstvo financí a ministerstvo zemědělství, aby zajistila výplaty náhrady škod způsobených kůrovcovou kalamitou v roce 2020 v minimální výši 7 miliard korun, a požádal vládu ČR, aby podpořila uvolnění těchto finančních prostředků pro řešení aktuálních problémů v lesním hospodářství. O částce sedmi miliard korun na kompenzace škod způsobených kůrovcovou kalamitou dokonce jasně hovořil i premiér Andrej Babiš během interpelací v Poslanecké sněmovně 8. července. Ovšem zůstalo jen u slibu.

Poslední kolo Příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity přineslo nestátním vlastníkům lesů velké zklamání. Za rok 2020 dostanou pouze cca 3,6 miliardy korun! Na základě jednání představitelů SVOL s ministrem zemědělství byla alespoň pro nestátní lesy stanovena vyšší míra podpory než pro státní podniky.

Celkové údaje - odhad škod kůrovcem v ČR za období 2018-2020

Celková plocha poškozená kůrovcem 192 938 ha
Celkový objem poškozeného dříví 85 000 000 m3
Celková škoda 98,9 mld. Kč

Zdroj: Kvalifikovaný znalecký odhad Ing. Radek Zádrapa pro Czech Forest think tank

Přehled kůrovcových kompenzací v nestátních lesích v jednotlivých etapách

Za období Sazba příspěvku Počet podaných žádostí Požadováno Po krácení
1. etapa   5 664 2,8 mld. Kč 2,8 mld. Kč
IV. Q 2017 26 Kč/m3      
I. Q. 2018 152 Kč/m3      
III. Q 2018 375 Kč/m3      
IV. Q 2018 510 Kč/m3      
2. etapa        
r. 2019 398 Kč/m3 9 967 5,3 mld. Kč 4 mld. Kč
3. etapa        
r. 2020 383 Kč/m3 12 449 6,4 mld. Kč 2,4 mld. Kč

Zdroj: MZe

Pozn: státní lesy byly do programu podpory zahrnuty v 2. etapě (za rok 2019 v celkové výši 2,52 mld. Kč) a v 3. etapě (za rok 2020 v celkové výši 1,78 mld. Kč).