logo SVOL tisk

Zde jsou k dispozici prezentace lektorů a usnesení s valných hromad Komory soukromých lesů za období 2015-2020.

 Z valné hromady 13.2.2020:

 Z valné hromady 5.2.2019:

Zápis z rozhodnutí valné hromady per rollam 5.4.2018:

  • volba do funkce místopředsedy SVOL-komory soukromých lesů

Z valné hromady 27.2.2018:

Z valné hromady 24.2.2017:

Z valné hromady 25.2.2016:

Z valné hromady 26.2.2015: