logo SVOL tisk

"Poznávej les všemi smysly III", projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Projekt přispěl k naplňování Akčního plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2014-2016, zvyšování odborné úrovně majitelů a správců lesních majetků a prezentaci a propagaci trvale udržitelného hospodaření v lesích.

V části projektu věnované lesní pedagogice bylo v průběhu roku 2016 uskutečněno ve spolupráci s partnery/dodavateli projektu celkem 643 akcí souvisejících s lesní pedagogikou, jichž se zúčastnilo 29.674 účastníků, z toho bylo 27 velkých osvětových akcí pro širokou veřejnost souvisejících s lesnictvím, myslivostí a lesní pedagogikou (celková účast 11.812 osob). Pro pozvané mateřské a základní školy, ale také seniory, bylo v rámci projektu realizováno 616 akcí lesní pedagogiky, jichž se zúčastnilo 17 862 dětí/osob. V převážné míře se jednalo o půldenní programy - venkovní pochůzky s lesníkem, různě tematické zaměřené - život stromů, plody, dřeviny, pěstování lesa, těžba dřeva a ostatní práce, poznávání, krmení a stopování zvěře, včely, apod. V rámci projektu byla také realizována účast zástupce SVOL na 11. Evropském kongresu lesních pedagogů ve dnech 24.-27.10.2016 v Norsku, účast SVOL na lesnickém veletrhu Silva Regina v Brně ve dnech 3.-7.4.2016 a byly uspořádány dva odborné semináře:    24.5.2016 - Klimatická změna a dřevinná skladba – možnosti a potenciál pěstování douglasky tisolisté (účast 90 osob), 13.-15.9.2016 - Péče o lesní ekosystémy NP Šumava (účast 43 osob).

Realizované projekty 2016

Otvírání studánek - 23.4.2016, Chrudim

Realizované projekty 2016

Stánek lesní pedagogiky na veletrhu Silva Regina 2016, Brno

Realizované projekty 2016

24.5.2016 - Klimatická změna a dřevinná skladba – možnosti a potenciál pěstování douglasky tisolisté, z venkovní exkurze v Lesích města Písku s. r. o.