logo SVOL tisk

Poznávej les všemi smysly IV", projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Projekt navázal na předchozí úspěšné ročníky tematicky shodně zaměřených projektů environmentálního vzdělávání v letech 2013-2016 spolufinancovaných Ministerstvem zemědělství. Pilířem projektu byla spolupráce při zajištění programů lesní pedagogiky pro pozvané cílové skupiny, především žáky mateřských a základních škol v lesním prostředí a zajištění aktivit lesní pedagogiky na akcích určených pro širší veřejnost. Součástí projektu bylo vytváření podmínek pro činnost lesních pedagogů, jejich vybavení pomůckami, nástroji a didaktickými prostředky.

Projekt přispěl ke zvýšení pozitivního vnímání lesnictví, využívání materiálů z trvale udržitelných zdrojů, budování pozitivního vztahu společnosti k práci lesníků a zvyšování odpovědnosti osob za životní prostředí.

V rámci projektu bylo v průběhu roku 2017 uskutečněno ve spolupráci s partnery/dodavateli projektu celkem 559 akcí souvisejících s lesní pedagogikou, jichž se zúčastnilo 43.664 účastníků, z toho bylo 44 velkých osvětových akcí pro širokou veřejnost (celková účast 23.027 osob). Pro pozvané mateřské a základní školy, ale také seniory bylo v rámci projektu realizováno 515 akcí lesní pedagogiky, jichž se zúčastnilo 20.637 dětí/osob. V převážné míře se jednalo o půldenní programy - venkovní pochůzky s lesníkem, různě tematické zaměřené - život stromů, les v noci, čtvero ročních období a proměny lesa,  pěstování lesa, těžba dřeva a ostatní práce v lese, využití dřeva, lesní zvěř, včely, činnosti v lese zakázané apod.

Realizované projekty 2017

Rok v lese - zima - 8.2.2017, Chrudim

Realizované projekty 2017

Den lesa na klatovské Hůrce - 25.5.2017, Klatovy

Den lesní techniky - 14. 10. 2017, Hradec Králové - video zde.

Realizované projekty 2017

S lesníkem o lese - 18.12.2017, Chrudim