logo SVOL tisk

Přestože v loňském roce doslova lesnické podniky doslova drtila kůrovcová kalamita, věnovali lesníci svou pozornost také environmentálnímu vzdělávání a komunikaci s veřejností.

Jen samotné Lesy hl. m. Prahy v r. 2019 uspořádaly 1033 standardních akcí lesní pedagogiky (rozumí se akce v lese pro pozvané skupiny - základní a mateřské školy, střední školy, domovy seniorů apod.), kterých se zúčastnilo 25 193 účastníků, 202 hromadných akcí s ukázkami lesní pedagogiky pro širokou veřejnost na výstavách, veletrzích apod. s účastí 43 364 osob, ale také 3 příměstské tábory s účastí 39 dětí.


Ostatní členské subjekty SVOL uspořádaly v loňském roce 505 standardních akcí lesní pedagogiky pro 15 174 pozvaných, 48 hromadných akcí s účastí 32 562 osob a 3 příměstské tábory pro 116 dětí (žáků).
Vedle Prahy patří k hlavním nositelům lesní pedagogiky v nestátních lesích další velká města Ostrava, Znojmo, Plzeň, Hradec Králové, Karlovy Vary, Písek, Brno, Chomutov, Chrudim a Tábor.

Lesní pedagogice se však věnují i mnohem menší města a také majitelé soukromých či církevních lesů. Velký význam pro lesy a celou společnost má každá sebemenší akce lesní pedagogiky. Přispívá totiž ke zvýšení obecného povědomí o významu lesa a hospodaření v lesích pro společnost, o všech funkcích lesa, o principech trvale udržitelného rozvoje. Lesní pedagogika je součástí environmentálního vzdělání, je však výjimečná  díky autentičnosti prostředí (probíhá v lese) a lektorů (lesník - lesní pedagog), nementoruje, ale je založena na prožitku a poskytuje nezkreslené informace o lesnictví.

SVOL představil úspěšní projekt Lesní pedagogika také na Konferenci školství 2020.