logo SVOL tisk

Ani v loňském roce, kdy pokračovala kůrovcová kalamita, nezapomínali lesníci na  naše nejmenší. Celkový počet akcí lesní pedagogiky (učení o lese v lese) samozřejmě ovlivnila vládní opatření proti šíření covid-19, ale i tak je to číslo úctyhodné a našim lesním pedagogům patří velký dík. Seznamování malých i velkých s funkcemi lesa, s tím, jaké užitky přináší nám všem díky práci  lesníků a lesních dělníků, s povinnostmi vlastníků, ale i návštěvníků lesa, zážitkovou formou je prostředkem výchovy k udržitelnému rozvoji a správnému chápání úlohy člověka v kulturní krajině.

Celkem členské subjekty SVOL v r. 2020 uspořádaly 634 standardních akcí lesní pedagogiky (rozumí se akce v lese pro pozvané skupiny - základní a mateřské školy, střední školy, domovy seniorů apod.), kterých se zúčastnilo 13 535 osob.
Z toho připadlo jen na Lesy hl. m. Prahy 416 akcí s účastí 8 421 osob.

Po uvolnění vládních opatření se podařilo lesním pedagogům SVOL uspořádat 25 hromadných akcí s účastí  2298 dětí i dospělých a 7 akcí k Týdnu lesů, byť tedy s určitým zpožděním, neboť tradičně se Týden lesů oslavuje  v květnu. Těchto akcí bylo přítomno  579 účastníků.
O prázdninách pak lesní pedagogové členů SVOL uspořádali 9 příměstských táborů pro 195 dětí.

Počet členů SVOL, kteří lesní pedagogiku poskytují, se stále rozrůstá. Vedle  metropole a velkých měst jako je Ostrava, Plzeň, Brno, Znojmo, Hradec Králové, Karlovy Vary, Písek, České Budějovice, Chomutov, Chrudim či Tábor se tomuto environmentálnímu vzdělávání věnují například v lesích města Českého Krumlova, Prachatic, Rožnova pod Radhoštěm,  České Lípy, Žlutic, Dačic, Klatov, Kolince, Pelhřimova, lesních družstev obcí ve Vysokém Chvojnu a v Přibyslavi, ale také v soukromých lesích pana Jana Kolowrata Krakowského, Kinských dal Borgo, Kinských ze Žďáru nad Sázavou, Colloredů Mansfeld a dalších. Do lesní pedagogiky se aktivně zapojily i církevní lesy - např. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc nebo INÉS Kunštát, která spravuje historický majetek Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova.

V "koronavirové době" realizovali  lesní pedagogové i několik on-line akcí s lesní pedagogikou na sociálních sítích. Bez skutečného lesa to však není ono. Proto už netrpělivě vyhlížejí konec protiepidemických opatření a připravují se na jarní sezónu v terénu. Vlastní Týden lesů 2021 se koná 10.-16. května, ale akce pro Vás u příležitosti tohoto svátku lesníci chystají v průběhu celého května.  A máte se na co těšit. 14. ročník má společné téma "Les - zelená klimatizace".