logo SVOL tisk

Téměř třicet tisíc lidí, především dětí z mateřských a základních škol, navštívilo akce Lesní pedagogiky, které uspořádali členové SVOL v roce 2021.

"Vést zejména děti k tomu, aby si vytvořily vztah k lesu a pochopily, co všechno díky hospodaření trvale udržitelným způsobem přináší celé společnosti, je důležitý úkol, který SVOL dlouhodobě řadí mezi své priority," říká předseda SVOL Ing. Jiří Svoboda.

Lesní pedagogika v roce 2021

Ačkoliv ani rok 2021 nebyl z pohledu restrikcí souvisejících s Covid-19 jednoduchý, nestátní vlastníci se při přípravě akcí dokázali se situací vyrovnat. Přesně sečteno a podtrženo za rok 2021 uspořádali členové SVOL v regionech 420 akcí lesní, které navštívilo celkem 27 440 účastníků. Většinu akcí (360) představovaly akce pro pozvané mateřské a základní školy (8869).
Navíc branami ekologického centra Lesů hl. m. Prahy PRALES (Pražské lesní středisko) prošlo vloni na deset tisíc účastníků.