logo SVOL tisk

2011

"Rok lesů 2011" - akce lesní pedagogiky pořádané SVOL ve spolupráci s ML Domažlice, Plzeň, Rokycany, Kašperské Hory, Klatovy a Přimda u příležitosti Mezinárodního roku lesů, spolufinancováno Plzeňským krajem

"Pojďte s námi do lesa", akce pořádaná Městem Pelhřimov a Městskou správou lesů u příležitosti Mezinárodního roku lesů a 20. výročí znovuobnovení péče o historický lesní majetek města Pelhřimova vlastní organizací, spolufinancováno Krajem Vysočina, SVOL a dalšími patnery a sponzory akce

2012

"Zelený rok lesů" - akce lesní pedagogiky pořádané SVOL ve spolupráci s členy Plzeňského regionu, spolufinancováno Plzeňským krajem

2013

„Poznávej les“, projekt zaměřený na podporu lesní pedagogiky, spolufinancovaný Ministerstvem zemědělství. V rámci projektu bylo ve spolupráci s parntery projektu, členy SVOL, uspořádáno 482 akcí lesní pedagogiky, jichž se zúčastnilo 17.500 účastníků. V rámci projektu se uskutečnil pracovní seminář pro vlastníky a správce obecních a soukromých lesů a jejich lesní pedagogy s názvem "Lesní pedagogika jako nedílná součást ostatních užitečných funkcílesů podporovaných a realizovaných lesníky“ (Kněžičky, 11.3.2013). Ve spolupráci se Sdužením lesních pedagogů byla v rámci projektu zpracována metodická příručka pro lesní pedagogiky na DVD a certifikovaný kurz lesní pedagogiky úspěšně absolvovalo 8 lesních pedagogů.

2014

"Poznávej les všemi smysly", projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Kraje Vysočina, finanční pomoci dárců - akciové společnosti Wood&Paper a. s. a společnosti Merimex s. r. o., a sponzorského příspěvku Dřevozpracujícího družstva Lukavec.

K 31.12.2014 bylo v rámci projektu realizováno 538 akcí souvisejících s lesní pedagogikou, jichž se zúčastnilo 26.922 účastníci. V převážné míře se jednalo o venkovní pochůzky s lesníkem, různě tematické zaměřené (život stromů, plody, dřeviny, pěstování lesa, těžba dřeva a ostatní práce, poznávání, krmení a stopování zvěře, včely, apod.) a výukové programy především pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a mateřské školy. V rámci projektu bylo proškoleno bylo 9 nových lesních pedagogů. Projekt přispěl na vybavení lesních pedagogů potřebnými didaktickými pomůckami, na dopravu dětí do lesa, na úhradu ukázek lesnických prací a propagaci akcí lesní pedagogiky.

Součástí projektu bylo také uspořádání odborného semináře "Lesní pedagogika jako prostředek vzdělávání, výchovy a komunikace" (Křemešník, 24.9.2014), jehož cílem bylo podnítit vlastníky a správce obecních i soukromých lesních majetků k provozování aktivit lesní pedagogiky, seznámit je s hlavními zákonnými povinnostmi provozovatelů lesní pedagogiky a možnostmi financování těchto aktivit z veřejných rozpočtů. Na seminář navazovaly praktické ukázky lesní pedagogiky v terénu. Semináře se zúčastnilo 36 účastníků - kromě vlastníků a správců lesů také zástupci krajských a městských samospráv a koordinátoři EVVO z některých ZŠ v Kraji Vysočina.

Z prostředků celostátního projektu byla také spolufinancována účast zástupce SVOL na 9. Evropském kongresu lesní pedagogiky v polském Lagowě.

Realizované projekty 2011-2014
Z veletrhu Silva Regina v Brně 30.3.2014

Realizované projekty 2011-2014
Z akce Otvírání studánek v Chrudimi 26.4.2014

Realizované projekty 2011-2014
Ze semináře "Lesní pedagogika jako prostředek vzdělávání, výchovy a komunikace" 24.9.2014

Realizované projekty 2011-2014
Z venkovní části semináře "Lesní pedagogika jako prostředek vzdělávání, výchovy a komunikace" 24.9.2014

Realizované projekty 2011-2014
Z lesní pedagogiky 6.2.2014 Písecké hory

Spolufinancováno:

Realizované projekty 2011-2014Realizované projekty 2011-2014Realizované projekty 2011-2014