logo SVOL tisk

Příručka pro vlastníky lesů
Pro všechny majitele lesů SVOL připravil příručku, která přehledně shrnuje možnosti nárokových i nenárokových finančních podpor využitelných při hospodaření v lese, a to nejen z resortu Ministerstva zemědělství, ale i Ministerstva životního prostředí, evropských fondů a krajů. Ke stažení ve formátu PDF.

Finanční podpory v lesním hospodářství ke dni 5. 3. 2020

Příručku budeme průběžně pravidelně aktualizovat - např. již nyní probíhá příprava novelizace nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (předpokládaná účinnost od 1.7.2020), připravují se jednání k příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019, Ministerstvo zemědělství plánuje na květen 2020 nové kolo úvěrů z PGRLF, na podzim bude vypsáno další kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.