logo SVOL tisk

Správná lesnická praxe v pěstební a těžební činnosti, příručka pro vlastníky lesů do 50 ha
Publikace byla vydána za finanční podpory Ministerstva zemědělství v rámci realizace projektu SVOL "Za zdravé a prosperující lesy - osvětová a informační kampaň" v r. 2019. Autor: Ing. Tomáš Dohnanský, ISBN 978-80-906022-8-1, brož., počet str. 76. Neprodejné. Zájemcům zašleme oproti úhradě poštovného.
Ve formátu PDF ke stažení zde.

Proč a jak v lese hospodařit

Cílem příručky je přispět k osvětě vlastníků malých lesů a poskytnout jim praktickou pomůcku pro hospodaření shrnující zásady správné lesnické praxe. Vedle legislativních požadavků na lesní hospodaření je proto součástí příručky také popis způsobu provádění jednotlivých pěstebních a těžebních činností v lese a shrnutí všech aktuálních možností k získání finanční podpory či příspěvků na hospodaření v lesích.
Na příručku volně navazuje soubor průběžně doplňovaných videí s názornými ukázkami vybraných činností.