logo SVOL tisk

Praktický průvodce lesnickou legislativou, vydaný v rámci projektu SVOL "Multifunkční úloha lesů - propagace a osvěta" s fnanční podporou Ministerstva zemědělství.  Autor: JUDr. Ing. Martin Flora, Dr., ISBN 978-80-906022-5-0, brož., počet str. 722. Cena publikace 70 Kč + poštovné. Členové SVOL mají 1 výtisk zdarma.

Lesní zákon a související předpisy stav ke dni 1.1.2018

Publikace obsahuje úplná aktuální znění (k 1.1.2018): zákona o lesích včetně jeho prováděcích vyhlášek,zákona o ochraně přírody a krajiny včetně jeho vyhlášek, zákona o myslivosti včetně jeho vyhlášek,nařízení vlády o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích,zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu,nařízení EUTR + zákon o uvádění dřeva na trh,vybraná ustanovení přestupkového zákona, trestního a občanského zákoníku, která souvisejí s hospodařením v lese.