logo SVOL tisk

Víte, že jeden ha lesa za rok vyčistí transpirací na 5000 m3 vody a převede do vodní páry (klimatizace) 3500 MWh sluneční energie? Věděli jste, že 1 ha hektar lesa vytvoří až 10 tun kyslíku za rok?
Vydáno v rámci projektu SVOL "Multifunkční úloha lesů - propagace a osvěta" s fnanční podporou Ministerstva zemědělství. Leták ke stažení.

Strom utváří klima