logo SVOL tisk

Příručka pro starosty a zastupitele
JUDr. Ing. Martin Flora, Dr., ISBN 978-80-906022-0-5, brož., počet str. 94. Cena publikace 100 Kč + poštovné.

Hospodaření v obecních lesích

Podpořeno z Programu rozvoje venkova 2014-2020
Vydalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se SVOL, 2016, zdarma, ke stažení.

Finanční podpory zaměřené na les a krajinu

Víte, že jeden ha lesa za rok vyčistí transpirací na 5000 m3 vody a převede do vodní páry (klimatizace) 3500 MWh sluneční energie? Věděli jste, že 1 ha hektar lesa vytvoří až 10 tun kyslíku za rok?
Vydáno v rámci projektu SVOL "Multifunkční úloha lesů - propagace a osvěta" s fnanční podporou Ministerstva zemědělství. Leták ke stažení.

Strom utváří klima

leták ke stažení

Management lesů a jeho význam pro vodu a klimatizaci krajiny

Pro majitele do 50 ha, leták ke stažení

Vlastníte kousek lesa?