logo SVOL tisk

Seminář "Hospodaření na lesním majetku obce v období klimatických změn" ve spolupráci se Sdružením místních samospráv - 3. 6. 2019, Jihlava, 17. 6.2019 Kostelec nad Černými lesy

Seminář "Škody zvěří na lesních porostech - výpočet, vymáhání" - 5. 6. 2019, Kostelec nad Černými lesy - prezentace lektora

Z tiskové konference SVOL - 22.8.2019, Země živitelka, České Budějovice

Publikace "Proč a jak v lese hospodařit"

Správná lesnická praxe v pěstební a těžební činnosti, příruèka pro vlastníky lesů do 50 ha

Praktická pomůcka pro hospodaření shrnující zásady správné lesnické praxe. Vedle legislativních požadavků na lesní hospodaření obsahuje také popis způsobu provádění jednotlivých pěstebních a těžebních činností v lese a shrnutí všech aktuálních možností k získání finanční podpory či příspěvků na hospodaření v lesích.

Informace z odborných akcí uskuteèných v r. 2019