logo SVOL tisk
  • terénní seminář "Herbicidy a další opatření pro zajištění lesních kultur - nové trendy, 4. pokračování" ve spolupráci se společností Orlík nad Vltavou s. r. o a L. E. S. CR - 20. 6. 2017, Olšičky u Sobědraže - sborník
  • seminář "Nový zákon o přestupcích a odpovědnost za újmu ve vazbě na hospodaření v lesích" - 17. 10. 2017, Tři Věžičky, Střítež u Jihlava - prezentace lektora