logo SVOL tisk

Finanční podpory zaměřené na les a krajinu

Ucelený souhrn finančních nástrojů péče o lesy a krajinu zahrnující podpory dostupné z různých dotačních programů. Pro vlastníky lesa připravil SVOL ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. Vydalo MZe ve spolupráci se SVOL, březen 2016, ISBN 978-80-7434-285-1.

Obrázek