logo SVOL tisk

Odborný seminář  Asociace soukromého zemědělství,  České komory odborných lesních hospodářů,  Pro Silva Bohemica a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR "Škody zvěří v kontextu legislativních povinností OLH a možností vlastníků menších lesních majetků - regionální zkušenosti" - 19. 10. 2021, Javorník u Českého Dubu

Terénní odborný seminář  SVOL a VÚLHM "Výchova mladých listnatých a smíšených porostů" - 20.10.2021, PR Buky u Vysokého Chvojna

Webinář SVOL "Přehled legislativních změn v lesním hospodářství v letech 2018-2021" - 18. 2. 2021

Webinář SVOL "Výkon činnosti odborného lesního hospodáře pro drobné vlastníky, Sdružování vlastníků lesů" -  11. 3. 2021

Webinář SVOL "Obnova kalamitních holin" - 4. 3. 2021