logo SVOL tisk
  • participace na odborném semináři MERCATA LES s.r.o. - 14. - 15. 2. 2018, Třebíč
  • odborná exkurze "Hospodaření u Vojenských lesů a statků, divize Horní Planá", "Hospodaření u Cisterciáckého opatství Vyšší Brod - 29.-30. 5. 2018
  • odborná exkurze „Příklady dobré praxe z uplatňování PRV
    a výměna zkušeností s hospodařením v lesích v období klimatických změn
    na příkladech z východních Čech“ v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov - 28.-30. 8. 2018