logo SVOL tisk

Poradna pro majitele lesa

Služby poradny jsou poskytovány zdarma; náklady s touto službou spojené hradí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ze svého rozpočtu. Žádat o odbornou radu mohou pouze členové SVOL. Odpovědi na obecné dotazy k problematice obhospodařování lesa jsou přístupné pro všechny majitele lesa. Odpovědi na specializované a některé právní dotazy jsou přístupné pouze pro členy SVOL.

Pro zadání nového dotazu použijte tento odkaz.
Jaký je rozsah povinností vlastníků lesů při odstraňování zdrojů ohrožení železniční dráhy?
Rozsah povinností vlastníků lesů při odstraňování zdrojů ohrožení nemovitostí a zařízení nacházejících se mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa (tedy i železničních drah) je vymezen ustanovením § 22, odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně…

Je obchodní společnost založená obcí za účelem správy lesního majetku obce a jí ovládaná veřejným zadavatelem ve smyslu § 2, odst. 2 d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách?
Na položenou otázku nelze odpovědět jednoznačně.Pojem veřejný zadavatel vymezuje zákon č. 137/2006 Sb. ve svém § 2, odst. 2, v němž je obsažen rovněž výčet zákonných znaků, jejichž splnění je při posuzování postavení konkrétní osoby z hlediska veřejného zadavatele zkoumáno.…